Gondolatok

Rostás Rita

Lépések a siker felé

A könyv mottója: „Csak azt az embert mondhatjuk műveltnek, aki tudja, hogy hogyan kell tanulni, aki megtanulta, hogy hogyan alkalmazkodjon és változzon; aki megtanulta, hogy semmilyen tudásanyag sem biztos, csak a tudás keresésének folyamata ad alapot a biztonságra. A változás képessége, a folyamatra való támaszkodás a statikus tudás helyett, ez az egyetlen dolog ami a modern világ oktatásának értelmes célja lehet.” Carl Rogers

Dr. Várnagy Elemér így ajánlotta a készülő könyvet az érdeklődőknek: Jól szerkesztett, logikusan felépített, tudományos megalapozottságú anyagot lapozhat végig a leendő könyv olvasója, aki az elméleti alapok mellett igen fontos, a mindennap gyakorlatában jelentkező problémára is választ kaphat oktató-nevelő munkája során. Nem véletlen a könyv mottója Rogerstől, hisz szemléletmódjában a modern perszonalista pedagógia nyomvonalát követi minden sora. Nem utolsó sorban adhat elgondolásokat azoknak a kollégáknak, akik hazánkban hátrányos helyzetű rétegek gyerekivel foglalkoznak.”

A könyvben a szerzők 15 játékos, csoportos foglalkozásra tesznek javaslatot, melyek alapján általános és középiskolában tanulási stratégiát fejlesztő szakkörök tervezhetők, pedagógiai főiskolások tankönyveként is szolgálhat a tanulási technika tárgyhoz.

A program egyes elemi beépíthetők a tanítási órákba, akár osztályfőnöki órákon is fel lehet egyes kérdésköröket dolgozni…

A szerzők állítják, hogy nem egy tudományos igényű tankönyvet írtak, számos tanulás-lélektani törvényszerűségre inkább csak felhívják a figyelmet.

Jó olvasást, örömteli kísérletezést!