Gondolatok

Rostás Rita

Új pedagógiai szemle

  1. Rostás Rita–Fodorné Bajor Borbála: Könnyebb a lányoknak, mert a fiúk elevennek születnek Új Pedagógiai Szemle 2003. december

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00077/2003-12-mu-Tobbek-Konnyebb.html

  1. Rostás Rita: Stressz és iskola Konferencia a Parlamentben Új Pedagógiai Szemle 2010. december

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00141/pdf/EPA00035_upsz__2010_5_92-103.pdf

  1. Rostás Rita–Garzó Márta: Általános iskolások bölcsességképe. Új Pedagógiai Szemle 2004. szeptember

http://ofi.hu/altalanos-iskolasok-bolcsessegkepe